Lập kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT)

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT)

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường:

Kế hoạch bảo vệ môi trường là loại hồ sơ vô cùng quan trọng dành cho những doanh nghiệp sắp đi vào hoạt động. Loại hồ sơ này giúp phân tích, đánh giá tình trạng môi trường, ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp với việc bảo vệ môi trường xung quanh.

Hồ sơ này được lập 1 lần và sử dụng mãi mãi nếu doanh nghiệp không thay đổi quy mô, quy trình, công nghệ sản xuất.

Lập hồ sơ hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường dựa trên cơ sở pháp lý:

 • Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23/6/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015;
 • Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
 • Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường;
 • Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

Những đối tượng cần phải lập Kế hoạch bảo vệ môi trường:

- Những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chuẩn bị đi vào hoạt động có quy mô vừa và nhỏ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐCP.

- Nếu doanh nghiệp hoạt động tại 2 nơi khác nhau thì việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện tại nơi theo đề nghị của chủ doanh nghiệp.

 Những đối tượng không cần phải lập Kế hoạch bảo vệ môi trường:

- Dịch vụ ăn uống có quy mô diện tích nhỏ.

- Dịch vụ photocopy, truy cập internet, trò chơi điện tử.

- Dịch vụ thương mại, đồ gia dụng, hàng hóa tiêu dùng, buôn bán các sản phẩm.

- Dịch vụ thương mại, buôn bán lưu động, không có địa điểm cố định.

- Xây dựng văn phòng làm việc, nhà nghỉ, khách sạn, lưu trú du lịch quy mô nhỏ.

- Xây dựng nhà ở cá nhân, hộ gia đình.

Quy trình lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường:

 • Thu nhập dữ liệu/tài liệu và Khảo sát hiện trạng
 • Lập hồ sơ KVBVMT theo mẫu số 02 Phụ lục VII Mục I Nghị định 40/2019/NĐ-CP
 • Nộp hồ sơ cho CQNN (Theo Điểm 2, Khoản 12, Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP)
 • Thẩm định hồ sơ KHBVMT (10 ngày) (Theo Điểm 3, Khoản 12, Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP)
  • Cơ quan nhà nước tiến hành kiểm tra hồ sơ và thông báo kết quả thẩm định
  • Trường hợp hồ sơ chưa được phê duyệt, CQQL sẽ thông báo lý do và nội dung cần hoàn thiện theo mẫu số 04 Phụ lục VII Mục I Nghị định 40/2019/NĐ-CP
 • Hồ sơ không được duyệt: Chỉnh sửa báo cáo theo ý kiến của cơ quan nhà nước
 • Hồ sơ được duyệt: Hồ sơ KHBVMT được phê duyệt và cấp giấy xác nhận (Theo Điểm 3, Khoản 12, Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP)

Thời gian thẩm định và phê duyệt hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có nhiệm vụ xem xét, xác nhận đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.7 Thông tư này. Đối với trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do quy định tại Phụ lục 5.8 Thông tư này.

Nanoen

---------------------

Công ty TNHH Xây Dựng- Công Nghệ Môi Trường Nano
Hotline:
0941 777 519 (Ms. Thùy Anh)
Email: nanoentech@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/nanoentech

 

Tin liên quan
Hotline tư vấn

Hỗ trợ KH
Hotline (Ms. Thùy Anh):
0941 777 519

Liên hệ báo giá

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây