Vận hành hệ thống xử lý nước thải
Vận hành hệ thống xử lý nước thải
Nanoen - Để hệ thống xử lý nước thải của các cơ sở, doanh nghiệp, nhà máy,... luôn đáp ứng tốt các tiêu chí về môi trường, thì việc quản lý và vận hành hệ thống là một trong những giai đoạn quan trọng.
Cung cấp vi sinh
Cung cấp vi sinh
Nanoen - Bùn vi sinh là là một thành phần quan trọng của hệ thống xử lý nước thải và được xem là giải pháp xử lý nguồn nước bị ô nhiễm hiệu quả nhất.
Messenger Zalo 0941.777.519